Bấm vào hình để xem kích thước thật

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ HÚT THUỐC LÁ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 23063

Mục tiêu                 : Xác định thực trạng, kiến thức, thái độ về hút thuốc lá của cán bộ viên chức và học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2009.

Phương pháp         : Nghiên cứu cắt ngang mô tả

 

Kết quả                  : Tỉ lệ hút thuốc lá chung của nam giới tương đối thấp (14,6%), tỉ lệ hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ rất cao (99,3%), có 1 tỉ lệ đáng kể (75%) cho rằng thuốc lá “nhẹ” ít hoặc không gây hại sức khoẻ. Hơn 70% người hút thấy ngại khi hút trước mặt người khác. 100% cho rằng hút thuốc lá làm phiền người khác. Hầu hết đều ủng hộ việc xây dựng mô hình “nhà trường không có khói thuốc” và đưa ra các ý kiến đóng góp để xây dựng mô hình.

ABSTRACT

ACTUAL SITUATION, KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF TIEN GIANG SENIOR MEDICAL SCHOOL’S STAFF AND STUDENTS ON SMOKING.

Vo Ngoc Lan Thanh, Ta Van Tram, et al*

Objectives              : Survey on actual situation, knowledge and attitude of Tien Giang Senior Medical School’s staff and students on smoking.

Method                  : Cross sectional study.

Results                   : Male smoking prevalence was realatively low (14.6%), rate of persons knowing about harm of smoking to the health was 99.3%, but a noticeable rate (74.1%) knew that light tobacco was little or harmless to the health, 70% of smokers were afraid of smoking in front of others 100% of respondents told that smoking disturbed others and almost of them advocated for implementing “No smoking school” model and actively contributed opinions for conducting an effective model.

*Bệnh viện Tiền Giang

Tác giả chính: Võ Ngọc Lan Thanh. Địa chỉ liên lạc: TS Tạ Văn Trầm . Điện thoại:  0913771779

 

Đăng bởi: BVĐK.Tiền Giang

[Trở về]

Các tin khác