Bấm vào hình để xem kích thước thật

Khảo sát thực trạng khám và điều trị Sốt Dengue, Sốt Xuất Huyết Dengue của 15 Bệnh viện Đa Khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng:  28/03/2011

 
Lượt xem: 20023

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng khám và điều trị sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue tại 15 bệnh viện đa khoa trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả
Kết quả: Tình hình bệnh nhân: trong tổng số các ca sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue thì sốt Dengue chiếm 30,2%, sốt xuất huyết độ I, II chiếm tỉ lệ cao nhất 67,7%, sốt xuất huyết Dengue độ III 2,1%.  Không có ca sốt xuất huyết độ IV. Trong các ca chuyển viện sốt xuất huyết độ I, II, III thì sốt xuất huyết độ I, II chiếm 38,1%, độ III chiếm 61,9%
Cơ sở vật chất: các bệnh viện hầu như không có phòng khám sốt xuất huyết riêng. Đa số có phòng lưu, có tiêu chuẩn nhập viện, có nhắc dấu hiệu khám ngay và có hẹn tái khám. 60% bệnh viện có khoa Nhi, 13,3% bệnh viện có khoa Nhiễm, 40% có khoa săn sóc tăng cường. Hầu hết không có đơn vị tiếp nhận điều trị sốt xuất huyết độ  IV. Các bệnh viện đều thực hiện công tác truyền thông với hình thức bướm và tranh ảnh tuyên truyền, có 20% bệnh viện có video tuyên truyền.
Phương tiện điều trị: 100% bệnh viện có trang bị máy đo huyết áp, 46,7% được trang bị brassard các cỡ. 93,3% bệnh viện có xét nghiệm công thức máu tiểu cầu đếm và 53,3% có máy quay Hct tại chỗ,  một số bệnh viện có khả năng tiếp nhận và điều trị các trường hợp sốt xuất huyết nặng độ III được trang bị khá đầy đủ thuốc, dịch truyền và phương tiện hồi sức (trên 50%). 80% bệnh viện có phác đồ điều trị sốt xuất huyết, 86,7% có tiêu chuẩn dịch truyền, tiêu chuẩn xuất viện; 86% có ống thở oxy 2 mũi; 67% có mask thở oxy có túi; 80% có bóng mask các cỡ, đèn nội khí quản lưỡi cong thẳng và máy giúp thở máy. Không bệnh viện nào có máy đo huyết áp xâm lấn, cable đo huyết áp xâm lấn và bộ dây đo huyết áp xâm lấn.
Nhân sự và khả năng chuyên môn: mỗi bệnh viện có khoảng 5 bác sĩ và 11 điều dưỡng có kinh nghiệm trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết nặng.
 Trung bình có khoảng 4 bác sĩ và 4 điều dưỡng được tham gia tập huấn trong năm về công tác điều trị sốt xuất huyết tại tuyến trên. 54% bệnh viện có khả năng chích CVP, 47% có thể  đặt Catheter, 20% có khả năng bộc lộ tĩnh mạch.
Kết luận: Thực trạng khám và điều trị sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue tại các đơn vị vẫn còn nhiểu khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện điều trị, nhân lực và chuyên môn
Từ khóa: sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue

ABSTRACT
SURVEY OF TREATMENT STRATEGY DENGUE FEVER – HEMORRHAGE FEVER
AT 15 GENERAL HOSPITALS IN HO CHI MINH CITY
Dang Minh Xuan*
Nguyen Vu Truong Giang*
Ho Lu Viet*
Objective: Evaluating treatment strategy Dengue fever – hemorrhage fever at 15 general hospitals in Ho Chi Minh City.
Study design: Cross sectional descriptive.
Result: Patients: 30.2% Dengue fever patients, 67.7% Grade I-II hemorrhage fever patients, 2.1% Grade III hemorrhage fever cases. No Grade IV hemorrhage fever case. In cases that was transposed there are 38.1% Grade I-II hemorrhage fever patients and 61.9% Grade III hemorrhage fever
Material facilities: 15 general hospitals don’t establish special outpatient clinic for hemorrhage fever. Almost hospitals have inpatient room for hemorrhage fever patient, inpatient standards, training parents emergency signs, consulting the follow up day.
60% hospitals has Pediatric Department for Grade I-II hemorrhage fever treatment, 40% hospitals has ICU Department for Grade III-IV hemorrhage fever treatment, and just 13,3%  hospitals has Infectious Department for Grade I-II hemorrhage fever treatment.
Almost hospitals don’t treat Grade IV hemorrhage fever case. Almost hospitals provide posters and pictures with useful knowledge. 20% hospitals has training video.
Equipment: All hospital equipped sphygmomanometer, 46,7% hospitals equipped all size brassards. 93.3% hospitals can do blood count test with platelet counting, 53.3% hospitals equipped hematocrit centrifuge. Some of hospital can cure Grade III hemorrhage fever has equipped drugs, mean of recovering and infusion fluid (more than 50%).
80% hospitals have management protocol for Dengue  hemorrhage fever, 86,7% hospitals have infusion standards, discharge standards; 86% has oxygen cannula, 67% has oxygen with mask and reserved bag, 80% all size bag masks, intubation tools. No hospital has blood pressure measure tools.
Human resource and  specialist ability: there are 5 doctors and 11 nurses have  two-year-experience in managing severe hemorrhage fever per hospital, there are 4 doctor and 4 nurses was trained every year.
There are 53.3% hospitals can make CVP, 46,7% can make catheter, 20% can do venous intervention.
Conclusion: Treatment strategies Dengue fever – hemorrhage fever at 15 general hospitals in Ho Chi Minh City still has difficulties in Material facilities, human resourse and knowledge-skill.
Key word: Dengue fever, Dengue hemorrhage fever

* Bệnh viện Nhi Đồng 2
Liên hệ: CN. Đặng Minh Xuân, ĐT:  0909279204,  Email: xuan0271984@yahoo.com  

Đăng bởi: CN. Đặng Minh Xuân

[Trở về]

Các tin khác