Bảng giá tiền giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 31/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá tiền giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 áp dụng từ ngày 01/01/2023 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn