Nghị Định Số 145/2020/NĐ-CP Về Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Điều Kiện Lao Động Và Quan Hệ Lao Động 04/10/2022

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Nghị Định Số 50/2022/NĐ-CP Quy Định Về Nghỉ Hưu Ở Tuổi Cao Hơn Đối Với Viên Chức Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập 04/10/2022

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 03/10/2022

Theo đó, khi xếp loại cán bộ, công chức, viên chức có nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Nghị định về công tác văn thư 03/10/2022

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 03/10/2022

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Kể từ 1/3, các loại bảo hiểm được giao dịch điện tử 01/03/2017

Từ 1/3, Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt đầu có hiệu lực.

Tác giả: Ban website