Luật phòng, chống tham nhũng 15/03/2024

Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Bệnh viện Nhi đồng 2

Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở 15/11/2023

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Luật Số 06/2022/QH15 Về Thi Đua, Khen Thưởng 04/10/2022

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức 03/10/2022

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Luật Lao động 2019 03/10/2022

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Luật phòng, chống tham nhũng 20/04/2020

Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Quốc phòng 04/07/2019

Quy định nguyên tắc, chính sách hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến trang, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật; giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật An ninh mạng 04/07/2019

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Đo đạc và bản đồ 04/07/2019

Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tần đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 04/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật thể dục thể thao 04/07/2019

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật trợ giúp pháp lý 04/07/2019

Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý; trách...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Cạnh tranh 03/07/2019

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh ; xử lý vi phạm...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Trẻ em 19/04/2016

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Dược 06/04/2016

Quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh...

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 >