Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng:  28/03/2011

 
Lượt xem: 20486

 

Luật số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.

xem

..........................................................

..........................................................

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật khám bệnh, chữa bệnh (Số 40/2009/QH12)

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác