Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Lao động

Ngày đăng:  01/05/2013

 
Lượt xem: 8263

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động...

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Lao động (10/2012/QH13)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác