Thông báo mời chào giá 'Chỉ định thầu Đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015' 09/08/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức gói thầu đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015 với các thông tin sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu - Gói thầu: Mua sắm vật tư hóa chất y tế năm 2022 05/08/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo đến các nhà thầu tham dự gói thầu "Mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2022" về việc gia hạn thời điểm đóng thầu như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo HỦY bán tài sản thanh lý 27/07/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo hủy bán tài sản thanh lý, cụ thể như sau

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời thầu gói thầu 21/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2022

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý 19/07/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch bán tài sản thanh lý (Thông báo đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ tham gia

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời thầu - Gói thầu 'Mua sắm trực tiếp vật tư y tế gói số 2 - Năm 2022' 14/07/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch mời thầu - Gói thầu 'Mua sắm trực tiếp vật tư y tế gói số 2 - năm 2022" (Thông báo đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia gửi...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá thiết bị y tế 11/07/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm 1 số mặt hàng thiết bị y tế (Thông báo và phụ lục đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng tham gia gửi báo giá về...

Tác giả: Hân Nguyễn

Mời chào giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế 08/07/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế (Thông báo đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia gửi báo giá về Bệnh viện

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào thẩm định giá thiết bị y tế 24/06/2022

Ngày 21/06/2022, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ban hành Thông báo số 1180/TB-BVNDD2 về việc mời chào thẩm định giá thiết bị y tế, với các thông tin chính như trong file đính kèm

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào thẩm định giá thiết bị y tế 21/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch thẩm định giá các thiết bị y tế

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng phụ cấp độc hại 21/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "mua sắm hàng hóa phụ cấp độc hại năm 2022"

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho nghiên cứu 20/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mời chào giá các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho nghiên cứu (với nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư - phụ kiện thiết bị y tế 09/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm vật tư - phụ kiện thiết bị y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Tác giả: Ân Lương

Thông báo chào giá container 01/06/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Thuê container sử dụng làm kho tại Bệnh viện Nhi đồng 2" (Thông báo đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia gửi báo...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo về việc mời chào giá tư vấn xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) 25/05/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) với nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: Ân Lương

 1 2 3 >  >>