Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá Thuê Máy Chủ 28/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "thuê máy chủ để chạy phần mềm quản lý tổng thể"

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá Linh Kiện Máy Vi Tính 24/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu " Mua sắm linh kiện máy vi tính"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá 22/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế - y dụng cụ theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Chào Giá 21/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời chào giá các mặt hàng theo phụ lục 1 đính kèm.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu "Mua Sắm Gel Sát Khuẩn Tay Nhanh" 16/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm gel sát khuẩn tay nhanh

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu  16/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm lọ lấy mẫu đàm và bộ hút đàm kín

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Linh Kiện Máy Chủ Và Hệ Thống Lưu Trữ 14/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Mua sắm linh kiện nâng cấp cho máy chủ và hệ thống lưu trữ"

Tác giả: Ân Lương

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Cung Cấp Thực Phẩm Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2" 13/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp thực phẩm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2023 và năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu "Mua Sắm Phin Lọc Vi Khuẩn, Vi Rút" 01/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mời các nhà thầu tham dự gói thầu. Bệnh viện Nhi Đồng 2 mời các nhà thầu tham dự gói thầu.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu "Mua Sắm Canulla Động Mạch Đầu Tà Và Canulla Tĩnh Mạch Đơn" 01/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mời các nhà thầu tham dự gói thầu.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Duy Trì Tiêm Vắc-xin Phòng Covid-19 23/02/2023

Nhằm duy trì miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng, giảm nguy cơ tử vong trước các biến thể mới của Omicron xuất hiện, bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo như sau:

Tác giả: Ân Lương

Thông Báo Mời Chào Giá 21/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu  20/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì camera và Hệ thống báo cháy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024 (Chi tiết hạng mục trong Phụ lục đính kèm)

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông báo Lần 1 Hội thảo khoa học Thần kinh Nhi năm 2023 20/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên Thần kinh Nhi, năm 2023.  

Tác giả: Nguyễn Tâm

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu  17/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp thực phẩm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả: P. Hành chính quản trị

 1 2 3 >  >>