Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế 26/01/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu hóa chất, vật tư y tế (đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá Gói thầu: Dịch vụ vệ sinh khu vực B năm 2022 - 2023 13/01/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu Dịch vụ vệ sinh khu vực B năm 2022 - 2023 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá đấu thầu vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm 05/01/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá đấu thầu vật tư y tế 30/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế ( danh mục đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá gói thầu 'Cung cấp thực phẩm tại BV. Nhi đồng 2' 21/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu "Cung cấp thực phẩm tại Bệnh viện Nhi đồng 2" (đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá gói thầu 'Nâng cấp dung lượng lưu trữ cho hệ thống lưu trữ dữ liệu' 17/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu nâng cấp dung lượng lưu trữ cho hệ thống lưu trữ dữ liệu (đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Thông tin sản phẩm cung ứng cho nhà thuốc BV.NĐ2 năm 2021-2022 09/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ Thông tin sản phẩm thuốc cung ứng cho nhà thuốc Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021-2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá gói thầu 'Cung cấp In ấn phẩm và mộc dấu các loại tại BV. Nhi đồng 2 năm 2021' 09/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu cung cấp In ấn phẩm và mộc dấu các loại tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021 (Danh mục đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá gói thầu 'Mua sắm văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng tại BV.NĐ2 năm 2021' 09/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói mua sắm văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021 (Danh mục đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá gói thầu 'Mua sắm dụng cụ vệ sinh, hóa chất sừ dụng cho nhà giặt và thiết bị gia dụng tại BV.NĐ2 năm 2021' 09/12/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm dụng cụ vệ sinh, hóa chất sử dụng cho nhà giặt và thiết bị gia dụng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021 (Danh mục đính kèm) như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Mở cửa trở lại Phòng khám Theo yêu cầu Chất lượng cao từ ngày 18/11/2021 17/11/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh:

Tác giả: Thúy Nguyễn

Thông báo mời chào giá đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho xét nghiệm Realtime RT-PCR SAR-CoV-2 16/11/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo đấu thầu mua sắm sinh phẩm y tế xét nghiệm 15/11/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm sinh phẩm y tế xét nghiệm (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Hội thảo chuyên đề tháng 10/2021 24/10/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Bác sĩ tham dự buổi Hội thảo chuyên đề được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.  

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá gói thầu 'Dịch vụ vệ sinh khu vực B - Năm 2021' 13/10/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu Dịch vụ vệ sinh khu vực B năm 2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 3 >  >>