Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá 28/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Chào Giá (TB 1800) 28/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá (TB 1799) 28/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu  25/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mời các nhà thầu tham dự gói thầu "Mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2023 - 2024"

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá 18/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời báo giá

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống Thang Máy Phục Vụ Cho Khoa Nội 2 Và Khoa Hô Hấp 2" 18/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thống Báo Về Việc Mời Báo Giá "Sửa Chữa Hệ Thống Máy Chiller Của Khoa Phẫu Thuật Trong Ngày" 14/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Sửa chữa hệ thống máy chiller của khoa Phẫu thuật trong ngày"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Bảo Trì, Vệ Sinh Và Thay Thế Vật Tư Máy Lạnh" 06/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Bảo Trì Thang Máy Và Thay Thế Vật Tư Sửa Chữa Vật Tư Thang Máy" 06/09/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá Gói Thầu "Bảo Trì, Thay Thế Linh Kiện Và Mua Thiết Bị Ngoại Vi Cho Hệ Thống Khí Y Tế Năm 2024" 31/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì, thay thế linh kiện và mua thiết bị ngoại vi cho hệ thống khí y tế năm 2024-2025

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1577) 29/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, để có cơ sở xây dựng yêu cầu tính năng kỹ thuật, xây dựng giá dự toán cho tòa nhà trung tâm điều trị kỹ thuật cao

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Gói Thầu Mua Sắm Vật Tư Y Tế - Hóa Chất Y Tế (TB 1652) 25/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm vật tư y tế – hóa chất y tế

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Gói Thầu Mua Sắm Linh Kiện Cho Thiết Bị Năm 2023-2024 (TB 1561) 25/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm linh kiện cho thiết bị năm 2023 - 2024

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Gói Thầu Dịch Vụ Sửa Chữa Thiết Bị Y Tế 25/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

 1 2 3 >  >>