Bấm vào hình để xem kích thước thật

Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng:  06/12/2016

 
Lượt xem: 55460

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

TT

Nội dung

Xem/ tải về 

1      

 

Danh mục kỹ thuật nhi khoa

(Duyệt lần 1)

 

2      

 

Danh mục kỹ thuật nhi khoa

(Duyệt lần 2)

 

3      

 

Danh mục kỹ thuật ngoài nhi

(Duyệt lần 1)

 

4      

 

Danh mục kỹ thuật ngoài nhi

(Duyệt lần 2)

 

5       

 

Danh mục kỹ thuật nhi khoa + ngoài nhi

(Duyệt lần 3)

 

 

 

Đăng bởi: Ban Website

[Trở về]

Các tin khác