Bảng giá thuốc  30/10/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thuốc áp dụng tại BV.NĐ2 năm 2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn