Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Thực Hành lâm Sàng 18 Tháng Nhi Khoa 28/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo về việc đăng ký tham dự lớp học như sau:

Tác giả: Ân Lương

LỚP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 18 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 17/12/2021

Đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhi khoa cơ bản trong cộng đồng và bổ sung hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề nhi khoa cho bác sĩ đa khoa.

Tác giả: Thúy Nguyễn