Diazoxide Trong Điều Trị Cường Insulin 08/09/2022

Vui lòng xem file đính kèm

Tác giả: Ân Lương

Điều trị viêm thận Lupus kèm vi mạch huyết khối ở trẻ em 17/03/2022

Vui lòng xem file đính kèm

Tác giả: Thúy Nguyễn

The efficacy of intravenous sodium valproate in status epilepticus 27/03/2020

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Abdominal drainage after laparoscopic appendectomy in children should or shouldn’t? 12/08/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Macrolide and Immunomodulatory effect 01/08/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

The beneficial effects of Corticosteroid for septic arthritis in children 01/08/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Management ovarian cysts in children 24/06/2019

Xem chi tiết 

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Role of N-acetylcysteine treatment in non-acetaminophen induced acute liver failure 24/06/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Role of N-acetylcysteine treatment in non-acetaminophen induced acute liver failure 17/06/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Candida infection in neonates 14/06/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Cardiac pacing therapy of ESC 26/03/2019

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 1 2 3 >  >>