Thông Báo: Thực hiện theo quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/5/2014. Kể từ ngày 01/6/2014 Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ áp dụng mức giá viện phí mới theo thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Phác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 20/07/2014

Nhằm tiếp tục cung cấp đến toàn thể nhân viên y tế trong và ngoài bệnh viện một tài liệu tham khảo có giá trị trong điều trị về lĩnh vực nhi khoa. Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ đến quý nhân viên ngành y tế tham khảo phác...

Tác giả: CN.Thiên Phước

Phác đồ điều trị Ngoại nhi năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 22/05/2014

Nhằm cung cấp đến toàn thể nhân viên y tế trong và ngoài bệnh viện một tài liệu tham khảo có giá trị trong điều trị về lĩnh vực ngoại nhi. Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ đến quý nhân viên ngành y tế tham khảo phác đồ Ngoại...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Phác đồ điều trị Nhi Khoa 2008 - BV Nhi Đồng 2 20/06/2010

Phác đồ điều trị Nhi Khoa 2008 - BV Nhi Đồng 2

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngà