Bảng giá thuốc vaccine dịch vụ  30/10/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccine dịch vụ áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn