Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2021 - 2022 - Lần 10 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 3 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông báo mời chào giá về việc Cung cấp dịch vụ phi tư vấn - Thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024 08/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp dịch vụ phi tư vấn - Thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Lịch Khám Bệnh Trong Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 06/04/2024

🏥 Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh lịch khám bệnh trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 như sau:

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Dịch Vụ Phi Tư Vấn Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc Và Rủi Ro Khác Cho Tài Sản Cố Định Năm 2024" 02/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt khác cho tài sản cố định năm 2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Hàng Hóa Thuộc Danh Mục Sản Phẩm Dinh Dưỡng Nội Trú Năm 2024 29/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2024 theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Dịch Vụ Phi Tư Vần Cắt Tỉa Thảm Cỏ, Cây Viền, Cây Hàng Rào, Cây Cảnh; Dọn Lá Khô Và Hốt Lá Khô Trên Mái Nhà; Cho Thuê Cây, Chăm Sóc Cây Xanh, Bồn Cây Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 27/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụi với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Lựa Chọn Đơn Vị Thẩm Định Giá "Quyền Khai Thác, Cung Cấp Dịch Vụ Căn Tin Và Quầy Bách Hóa Phục Vụ Nhu Cầu Của Bệnh Nhân, Thân Nhân Bệnh Và Cán Bộ Viên Chức, Người Lao Động Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2" 27/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo về việc lựa chọn Đơn vị thẩm định giá “Quyền khai thác, cung cấp Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB số 546) 26/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ với nội dung cụ thể như trong file đính kèm.

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Dịch Vụ Phi Tư Vấn Diệt Và Kiểm Soát Chuột, Muỗi, Mối Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024-2026" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Dịch vụ phi tư vấn Diệt và kiểm soát Chuột , Muỗi , Mối  tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026 

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Dịch Vụ Phi Tư Vấn Bảo Trì Camera Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 - 2026" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ Phi tư vấn Bảo trì camera tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026” 

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hộp Mực In Năm 2024" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm hộp mực in năm 2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá  14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn bảo trì, vệ sinh và thay thế vật tư máy lạnh cho các khoa phòng năm 2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hàng Hóa Chi Trả Phụ Cấp Độc Hại Bằng Hiện Vật Năm 2024" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Thuê Dịch Vụ Cung Cấp Đồ Vải: Đồng Phục Bệnh Nhân, Áo Choàng, Drap Giường, Khăn Và Dịch Vụ Giặt Ủi Đồ Vải Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 Và 2025 11/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê dịch vụ cung cấp đồ vải: Đồng phục bệnh nhân, áo choàng, drap giường, khăn và dịch...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

 < 1 2 3 4 5 >  >>