Thông báo lịch phổ biến quy chế thi Pre-test cho ứng viên Điều dưỡng 03/11/2015

Để chuẩn bị cho vòng kiểm tra Pre-test vị trí cử nhân điều dưỡng và điều dưỡng trung cấp theo kế hoạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo đến các thi sinh được xét chọn qua vòng sơ tuyển nội dung như sau:

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách Tham dự phỏng vấn tuyển dụng ngày 04/11/2015 27/10/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên theo danh sách đính kèm đến tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng, như sau: + Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, ngày 04/11/2015 + Địa điểm: Văn phòng PIC + Thứ tự tham gia phỏng vấn: Theo thứ...

Tác giả: CN. Lan Phương

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2015 23/10/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10 năm 2015 như sau:

Tác giả: CN. Thiên Phước

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2015 22/09/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09 năm 2015 như sau:

Tác giả: CN. Lan Phương

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2015 01/09/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 08 năm 2015 như sau: 

Tác giả: CN. Lan Phương

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2015 30/07/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 08 năm 2015 như sau: 

Tác giả: CN. Lan Phương

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 06/2015 26/06/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 06 năm 2015 như sau: 

Tác giả: CN. Lan Phương

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 08/05/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau: 

Tác giả: CN. Thiên Phước

Thông báo mời Điều dưỡng- Kỹ thuật viên gây mê tham dự khóa huấn luyện 22/02/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng- Kỹ thuật viên gây mê có tên theo danh sách có mặt tại Phòng Huấn luyện 1 Lúc 7 giờ ngày thứ hai 02 tháng 3 năm 2015. Để tham dự khóa huấn luyện dành cho Điều dưỡng - Kỹ thuật...

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kế hoạch trực tết Ất mùi 2015 09/02/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng thông báo Kế hoạch và lịch trực Tết Ất mùi như sau:

Tác giả: CN. Lan Phương

Học bổng chính phủ Australia 08/02/2015

Học bổng Chính phủ Úc niên học 2016

Tác giả: ĐD Kim Liên

Thông báo mới các ứng viên Điều dưỡng- Kỹ thuật viên gây mê tham dự kiểm tra thực hành.  08/02/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mới các ứng viên Điều dưỡng- Kỹ thuật viên gây mê có tên theo danh sách tham dự kiểm tra thực hành - Thời gian: 7 giờ ngày thứ năm 12 tháng 2 năm 2015 - Địa điểm : Phòng Huấn luyện 2-3

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 1/2015 26/01/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 01/2015 như sau: 

Tác giả: CN. Lan Phương

Mời ứng cử viên KTV gây mê, Điều dưỡng tham dự phỏng vấn 25/01/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các  ứng cử viên dự  tuyễn Kỹ thuật viên gây mê, Điều dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự buổi phỏng vấn Tại Văn phòng PIC Lúc  12 giờ 30  ngày thứ tư 28 tháng 01 năm 2015

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

 < 1 2 3 4 5 >  >>