Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Số 06/2022/QH15 Về Thi Đua, Khen Thưởng

Ngày đăng:  04/10/2022

 
Lượt xem: 1755

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng.

➜ Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.     

📎 File đính kèm:

Luật số 06/2022/QH15

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác