Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở

Ngày đăng:  15/11/2023

 
Lượt xem: 1224

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

➜ Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.     

📎 File đính kèm:

Luật số 10/2022/QH15

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác