Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng:  20/04/2020

 
Lượt xem: 4096

Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật phòng, chống tham nhũng

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác