Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật trợ giúp pháp lý

Ngày đăng:  04/07/2019

 
Lượt xem: 4767

Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Trợ giúp pháp lý

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật thể dục thể thao

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Cạnh tranh

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật An ninh mạng

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác