Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thái độ đối với nghề nghiệp của học sinh Điều dưỡng trường Cao Đẳng Y tế Tiền Giang

Ngày đăng:  28/03/2011

 
Lượt xem: 25115

Mục tiêu: Đánh giá thái độ đối với nghề nghiệp của học sinh Điều dưỡng của trường trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang năm 2008.
Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả.
Kết quả: cho thấy hơn 80% hài lòng về ngành Điều dưỡng ở cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hơn 80% khi vào nghề thì chấp nhận đeo đuổi đến cùng.
Hơn 93% thích chọn làm việc từ bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên và nếu có điều kiện thì học lên đại học và sau đại học.
Kết luận: Hầu hết học sinh chọn nghề theo sở thích của mình (48,9%), số ít chọn theo ý kiến của cha mẹ (22%).
Đa số học sinh hài lòng về chương trình đào tạo, giáo viên và môi trường học tập
Từ khóa: thái độ, nghề nghiệp, điều dưỡng

ABSTRACT
ATTITUDE ON CAREER OF NURSE STUDENTS OF TIEN GIANG
SENIOR MEDICAL SCHOOL
Ta Van Tram* and al*
Objectives: To evaluate the attitude on career of nurse students at Tien Giang Senior Medical School in 2008.
Method: Cross- sectional.
Results: More than 80% of the students satisfied with nursing career in knowledge, skills and attitude. Over 80% said they wouldn’t change their career. Over 93% preferred to work in districtal general hospitals or provincial general hospitals; and if possible they would continue their studying for bachelor’s degree or post-graduate degree.
Conclusion: Almost students choose career belong to their favorite, a few belong to their parents ‘opinion
Almost satisfied with education programme, teachers and education environment
Keywords: attitude, career, nurse

(*) Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang
Liên hệ: Tạ Văn Trầm, ĐT:  0913771779, Email: khthbvtg@gmail.com
 

Đăng bởi: Tạ Văn Trầm

[Trở về]

Các tin khác