Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kiến thức và thực hành về an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2009

Ngày đăng:  29/03/2011

 
Lượt xem: 37136

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức thực hành về an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang năm 2009.
Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả
Kết quả: Kiến thức và thực hành của điều dưỡng về an toàn truyền máu còn hạn chế; 58,9% điều dưỡng không biết  nhiệt độ bảo quản máu, 20% điều dưỡng không làm phản ứng chéo tại giường trước khi truyền máu, 50% điều dưỡng không nhớ thời gian làm nguội máu trước truyền, 79,2% điều dưỡng không thực hiện phản ứng vi sinh vật khi truyền máu…
Kết luận: Việc nâng cao kiến thức và thực hành an toàn truyền máu cho điều dưỡng là rất quan trọng, vì vậy cần tăng cường tập huấn và giám sát thường xuyên quy trình truyền máu nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Từ khóa: an toàn, truyền máu.

ASTRACT
THE KNOWLEGDE, PRACTICE OF NURSES ON SAFE
IN BLOOD INFUSION IN TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL IN 2009
Trinh Xuan Quang*, Vo Thi Muoi Hai*,
Nguyen Thi Thu Thuy*, Phan Ngoc Xuan*
Aim:  to determine the knowlegde, practice of nurses on safe in blood infusion in Tien Giang General Hospital in 2009.
Study design: Cross- sectional.
Results: the knowlegde, practice of nurses on safe in blood infusion was limited; 58.9% nurses not know temperature for blood preservation, 50% not remember the time that make blood cool,…
Conclusion: Improving knowledge and practice safe blood transfusion for Nursing is very important, hence the need to strengthen training and regular monitoring process to ensure transfusion safety for patients.
Key words: safe, blood infusion

(*) Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang
Liên hệ:  CN.Trịnh Xuân Quang,  ĐT: 0913689622, Email: khthbvtg@gmail.com
 

Đăng bởi: CN.Trịnh Xuân Quang

[Trở về]

Các tin khác