Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thói quen ăn uống, vận động và yếu tố gia đình ở trẻ béo phì

Ngày đăng:  28/03/2011

 
Lượt xem: 17901

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ về thói quen ăn uống, vận động, yếu tố gia đình của trẻ béo phì và không béo phì đến khám tại Phòng khám Dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng 2.
Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.
Kết quả: Nghiên cứu tiến hành trên 300 trẻ đến khám lần đầu tại khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng 2, gồm 142 trẻ  béo phì và 158 trẻ không béo phì. 71,13% trẻ béo phì là nam, trẻ béo phì nhiều nhất là độ tuổi từ 6 – 11 tuổi (60,56%), 49,30% ở Thành Phố Hồ Chí Minh, 30,99% ở các khu vực thuộc thị xã, thị trấn của các tỉnh.  58,45% trẻ béo phì thích ăn béo so với 32,28 % ở trẻ không béo phì.
 Đa số trẻ đều thích ăn vặt nhưng tỉ lệ ở nhóm béo phì trội hơn (80,99% so với 67,72%). Chỉ có 56,34% trẻ béo phì được cho uống sữa thường xuyên, còn ở nhóm còn lại là 86,71%. Có tới 85,21% trẻ béo phì ăn nhanh và 78,17% kết thúc bữa ăn trong vòng 5-10 phút.46,48 % trẻ béo phì và 84,81% trẻ không béo phì hay vận động. Cha hoặc mẹ béo phì là yếu tố gia đình quan trọng nhất gặp ở nhóm béo phì (37,32%).
Kết luận: Lứa tuổi gặp béo phì nhiều nhất là 6-11 tuổi, ở thành thị cao hơn nông thôn, nam nhiều hơn nữ.
Trẻ béo phì có liên quan nhiều đến chế độ ăn nhiều béo, hay ăn vặt, ăn quá nhanh ít vận động. Trẻ béo phì thường bị ngưng uống sữa.
Cần tăng cường giáo dục cách phòng ngừa, chăm sóc trẻ béo phì cho đối tượng có nguy cơ cao cũng như cho người chăm sóc trẻ.
Từ  khóa: béo phì trẻ em, thói quen ăn uống, vận động thể lực, yếu tố gia đình

ABSTRACT
NUTRITIONAL HABITS, PHYSICAL
ACTIVITIES AND FAMILY INFLUENCE OF CHILDHOOD OBESITY
Le Thi Kha Nguyen*
 Nguyen Thi Thu Hau*, Duong Cong Hoang Nhu Quynh**
Objectives: Determine the rate of nutritional habits, physical activities and family influence of  childhood obesity population who come to Consultation Department of Nutrition of hospital Nhi Dong 2.
Methods: Descriptive cross section.
Results: The study was conducted on 300 children, 142 obeses and 158 non-obeses for the first nutritional consultation at Nhi Dong 2 hospital. Obese group: 71.13% were male, and the most were 6-11 years old (60.56%), 49.30% lived in Ho Chi Minh city and 30.99% lived in town. 58.45% obeses liked fat food vs 32.28% of non-obeses. Most of children liked snacks, but it was more popular in obeses (80.99% vs 67.72%). Only 56.34% of obeses had regular milk but 86.71% of the others. 85.21% of obeses ate fastly and 78.17% finished meal within 5-10 minutes. 46.48% of obeses and 84.81% non-obeses had usual physical activities. Obese father/ mother seemed to be the most related  family influence in obeses group.(37.32%) 
Conclusions: Peak of childhood obesity were 6-11 years old, occurred more in urban population, and more in male.Obesity were associated with high fat intake, a lot of snacks, hasty meals and lack in physical activities. Obese children often stopped drinking milk. It’s necessary to train high risk children and their care givers how to prevent and manage obesity.
Key words:  nutritional habits, physical activities, family influence

(*) Bệnh Viện Nhi Đồng 2
(**) Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ
Liên hệ: KS. Lê Thị Kha Nguyên, ĐT:  01687593657, Email: lesuong75@yahoo.com

Đăng bởi: KS. Lê Thị Kha Nguyên

[Trở về]

Các tin khác