Bấm vào hình để xem kích thước thật

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sốc Sốt Xuất Huyết suy hô hấp thở áp lực dương liên tục.

Ngày đăng:  14/03/2014

 
Lượt xem: 21658

Tóm tắt

Nguyễn Việt Trường*, Nguyễn Minh Tiến*
Mục tiêu: Khảo sát kỹ thuật chăm sóc và theo dõi trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue suy hô hấp thở áp lực dương liên tục ở trẻ em tại khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 10/2010 đến 12/2010. 
Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu loạt ca trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue.
Kết quả: 84 ca kéo dài kèm suy hô hấp, xác định bằng huyết thanh chẩn đoán Mac ELISA IgM dương tính, có chỉ định thở áp lực dương liên tục (continuous positive airway pressure CPAP) được đưa vào lô nghiên cứu với tuổi trung bình là 6,7 tuổi, nhỏ nhất là 7 tháng tuổi, sốc sốt xuất huyết Dengue (độ III) (71,4%),  sốc sốt xuất huyết dengue nặng (độ IV) (28,6%). Các yếu tố kỹ thuật quyết định hiệu quả tối ưu của CPAP gồm áp lực chính xác, kích cỡ cannula phù hợp tuổi trẻ, cố định cannula thích hợp. Biến chứng thở CPAP trong sốc sốt xuất huyết Dengue là chảy máu mũi 3,6%. 
Kết luận: Người điều dưỡng nắm vững kỹ thuật chăm sóc và theo dõi bệnh nhân thở áp lực dương liên tục CPAP, giúp phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống CPAP trên bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue suy hô hấp, góp phần cứu sống bệnh nhân.
Từ khóa: Sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp, thở áp lực dương.
ABSTRACT
TECHNIQUE, MONITOR AND CARE OF PATIENTS WITH PROLONGED DENGUE SHOCK SYNDROME COMPLICATED WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE RECEIVING CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE
Nguyen Viet Truong, Nguyen Minh Tien
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 4 - 2011: 82 – 86
Objectives: To explore technique and monitor of patients with dengue shock syndrome (DSS) complicated with acute respiratory failure receiving continuous positive airway pressure CPAP.
Method: Prospective case series study
Results: 84 prolonged DDS children complicated with acute respiratory failure who were determined by MacELISA positive for Dengue, indicated continuous positive airway pressure CPAP, consisted of DSS (grade III) (71.4%), severe DSS (grade IV) (28.6%), mean age 6.7 years old, youngest age of 7 months. Key technical factors determining optimization of CPAP system included rechecked accurate pressure, suitable size of cannula, good fixation of cannula. Complications of CPAP application on of patients with dengue shock syndrome (DSS) complicated with acute respiratory failure was nose bleeding (3.6%). 
Conclusions: Nurses should make perfect of technique, monitor and care of CPAP system, helping maximize CPAP effect on patient prolonged dengue shock syndrome (DSS) complicated with acute respiratory failure, contributing to mortality reduction.
Key words: DSS Dengue shock syndrome, CPAP continuous positive airway pressure. 
 
 

Đăng bởi: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

[Trở về]

Các tin khác