Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tìm hiểu kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Gia Lai

Ngày đăng:  11/02/2011

 
Lượt xem: 28783

Mục tiêu: Tìm hiểu kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tại khoa nội tổng hợp bệnh viện tỉnh Gia Lai
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
Kết quả: Hầu hết bệnh nhân không quan tâm đến bệnh tăng huyết áp, có đến 75,5% bệnh nhân không biết chỉ số huyết áp của mình, chỉ có 24,5 % bệnh nhân biết chỉ số huyết áp của mình trong đó có 2,5% bệnh nhân chỉ biết huyết áp tâm thu. Rất nhiều bệnh nhân không biết cách phát hiện tăng huyết áp chiếm tỷ lệ 96%.
Các yếu tố nguy cơ tác động tới tăng huyết áp được bệnh nhân biết với tỷ lệ cao hơn: Có 65% bệnh nhân cho rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, 13% bệnh nhân cho rằng hút thuốc lá không ảnh hưởng tới tim mạch và 22% bệnh nhân không biết, chủ yếu là dân tộc thiểu số chiếm 19%. Có 59% bệnh nhân cho rằng ăn mặn làm ảnh hưởng đến huyết áp, 11,5%  bệnh nhân cho rằng không và 29,5% bệnh nhân không biết, trong đó 25,5% là dân tộc thiểu số, 4% người kinh. Có 72% bệnh nhân cho rằng uống rượu bia làm ảnh hưởng đến huyết áp, 3,5%  bệnh nhân cho rằng không và 24,5% bệnh nhân không biết,trong đó 22%  Dân tộc thiểu số, 2,5% người kinh.
Kiến thức về điều trị tăng huyết áp còn nhiều hạn chế: 36% bệnh nhân cho rằng tăng huyết áp cần điều trị thường xuyên, 38,5% bệnh nhân cho rằng tăng huyết áp không cần điều trị thường xuyên , 25,5% bệnh nhân không biết.
Kết luận: Để nâng cao kiến thức về bệnh tăng huyết áp, cách phát hiện và phòng tránh căn bệnh này chúng ta cần phải tích cực tuyên truyền về tăng huyết áp cho cộng đồng, nhân viên y tế mà đặc biệt người điều dưỡng phải tích cực học tập nâng cao kiến thức và tìm hiểu kỹ kiến thức của bệnh nhân để có thể giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng một cách hiệu quả nhất.
Từ khóa: Tăng huyết áp; kiến thức phòng chống bệnh.

ABSTRACT
FINDING OUT THE PATIENTS’ KNOWLEDGE
OF PREVENTIONREGIMEN OF TREATMENT AND HOW TO EARLY
DETECT COMPLICATIONS OF HYPERTENSION
Dao Ngoc Quan*, Tran Thi Xuan Hoa*
Objectives: To find out the patients’ knowledge of prevention, regimen of treatment and how to early detect complications of Hypertension
Methods: Cross-sectional study
Results: Most of the patients do not pay attention to Hypertension. There are up to 75,5% patients who do not know their own blood pressure index, only 24,5% ò patients know, and of which 2,5%  just know about Systolic High Blood Pressure. Many patients have no knowledge about the way to detect hypertension (about 96%). 
The risk and factors of hypertension are more familiar to patients: 65% of them know that smoking increases the risk of cardiovascular disease, 13% say no and 22% don’t know, mainly ethnic minority people (about 19%). There are 59% patients think that an excess of salt can effect on blood pressure, 11,5%  disagree with the above idea and 29,5% don’t know, of which the ethnic minority people is 25,5% , and 4% is Kinh people. There are 72% patient suppose that alcohol influences on blood pressure, 3,5%  disagree and 24,5% don’t know, of which 22%  is the ethnic minority people, 2,5% is Kinh people.
Knowledge on high blood pressure treatment Hypertension is still limited: 36% of patients believe that high blood pressure should be regular treated, 38,5% said not necessary and 25,5% don’t know.
Conclusion: In order to improve people’s awareness on Hypertension, ways to recognize and prevent this disease we have to widely propagate to the community, medical staff especially the registered nurse. Studying to improve professional knowledge and learning about patients’ knowledge is very important for a nurse to enhance community’s awareness on health care effectively. 
Keyword: hypertension; knowledge of disease prevention

(*) Bệnh Viện Đa Khoa Gia Lai
Liên hệ: CN. Đào Ngọc Quân, ĐT 0935008052 – Email: ngocquan162@gmail.com

 

Đăng bởi: CN. Đào Ngọc Quân

[Trở về]

Các tin khác