Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đánh giá hiệu quả và an toàn trong chiếu đèn và truyền máu trẻ vàng da tán huyết tại Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Ngày đăng:  29/03/2011

 
Lượt xem: 18896

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bệnh nhân sơ sinh chiếu đèn vàng da và truyền máu an toàn cho các bé sơ sinh tại Khoa Nhi Sơ Sinh Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca
Kết quả: 95% điều dưỡng thực hiện đúng y lệnh chiếu đèn, 100% điều dưỡng thực hiện đúng qui trình an toàn truyền máu của Bộ Y Tế cho các bé vàng da có thiếu máu tán huyết bất đồng nhóm máu OAB. Có một tỉ lệ thấp điều dưỡng (5%) chưa nhận thức được mối nguy cơ cao khi trẻ vàng da sớm cần phải được chiếu đèn liên tục.
Kết luận: Trong quá trình chiếu đèn, điều dưỡng phải bảo vệ mắt cho bé, chống nhiễm trùng mắt và an toàn trong kỹ thuật truyền máu. Khoa có kế hoạch huấn luyện đào tạo và giám sát, nhắc nhở thường xuyên. Do thời gian nghiên cứu ngắn, số lượng bệnh nhân ít nên nghiên cứu tiếp theo cần thời gian dài hơn và số bệnh nhi nhiều hơn.
Từ khóa: Vàng da, thiếu máu, chiếu đèn, truyền máu.

ABTRACT
EVALUATION OF THE EFFICACY AND SAFETY
BY PHOTOTHERAPY AND TRANSFUSION FOR SEVERE NEONATAL JAUNDICE AT SIHOSPITAL
Bui Thi Bach Hue*, Nguyen Thanh Dai*
Objective: Evaluation of efficacy and safety phototherapy and blood transfusion in newborn at Neonatal department - Sihospital.
Material & Methods: prospective descriptive trial
Results: 95% nurses carry out exact medical instruction, 100% nurses perform right process blood transfusion of Ministry of health. 5% nurses haven not conscious risk complication jaundice for phototherapy 2 sides uninterrupted.
Conclusions: Nurses have to protect babys eyes and anti-infection eyes during phototherapy, make sure safe in blood transfusion. Neonatal department have a plan of training and supervision for nurses regularly. However, time of study is short and low patients so, in the future we should need long time of study and more patients.
Key words: Jaundice, anemia, phototherapy, blood transfusion.

(*) Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn
Liên hệ:  CN. Bùi Thị Bạch Huệ, ĐT 0908117238, Email: thaosihospital@gmail.com   
 

Đăng bởi: CN. Bùi Thị Bạch Huệ

[Trở về]

Các tin khác