Bấm vào hình để xem kích thước thật

Khảo sát sự cố y khoa không mong muốn của điều dưỡng Bệnh Viện Đa khoa khu vực Cai lậy 2008-2010

Ngày đăng:  21/02/2011

 
Lượt xem: 28951

Mục tiêu: Nhận dạng các lọai sự cố y khoa không mong muốn trong công tác điều dưỡng và thiết lập hệ thống báo cáo can thiệp.
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang về sự cố y khoa không mong muốn trên 89 điều dưỡng, hộ sinh.
Mục đích của đề tài nhằm khuyến khích mọi điều dưỡng có cái nhìn mới, nhận biết sai sót, học tập từ sai sót của bản thân và đồng nghiệp để từ đó có biện pháp phòng ngừa, tránh để xảy ra những sự cố y khoa không mong muốn
Kết quả: trong 60 sự cố y khoa không mong muốn, liên quan đến thực hiện thuốc 30%, thường do trùng tên bệnh nhân, gọi sai tên bệnh nhân, liên quan đến
Thực hiện cận lâm sàng13%; chăm sóc, theo dõi khác >33%. Nguy cơ từ vật nhọn là 85,4%. Từ nghiên cứu này, chúng tôi thiết lập hệ thống cảnh báo về sự cố y khoa không mong muốn
Kết luận: Qua các tình huống trên, cho thấy rõ bản chất của sự cố y khoa không mong muốn, đó là những sự cố đã xảy ra hoặc hầu như có thể xảy ra (suýt xảy ra) mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng việc tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn, ý thức vô trùng và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tốt.
Từ khóa: sự cố y khoa, điều dưỡng

ABSTRACT
THE MEDICAL ADVERSE EVENTS
OF NURSES IN CAILAY GENERAL HOSPITAL
Nguyen Thi My Linh*
Objectives: To identify the medical adverse events in the work of nursing and establish reporting system.
Study design: The method described cross-sectional stud, since March 2008, we have begun studying The medical adverse events, by 89 nursing. This topic purpose is to encourage all nursing new look, identify mistakes, learn from the mistakes of ourselves and colleagues. through which measures to prevent, avoid the medical adverse events Results: About 60 the medical adverse events. in there, relation to drugs 30%, often the same name patients, wrong call name patients, related to clinical 13%, other >33%. The risk of sharp objects 85,4%. From this study, we have established reporting systems the medical adverse events, with timely intervention
Conclusion: At anytime in treat process, the patients’ lives connect to the unwished medical risks and is always a permanent danger to patients, all medical staff, all hospitals. However, we could completely prevent them, such as: comply with professional rules, sense of sterile, communication skills training, set reporting system, prevent the medical adverse events
Keyword: The medical adverse events, nurse

(*) Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cai Lậy, Tiền Giang
Liên hệ: CN. Nguyễn Thị Mỹ Linh, ĐT: 0973314032, Email: cnmylinh@yahoo.com.vn
 

Đăng bởi: CN. Nguyễn Thị Mỹ Linh

[Trở về]

Các tin khác