Bấm vào hình để xem kích thước thật

TÌM HIỂU SỰ HIỂU BIẾT VÀ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 23614

Mục tiêu           : Đánh giá hiểu biết về nghề điều dưỡng và sự hài lòng với công việc của điều dưỡng tại bệnh viện Đà Nẵng.

Phương pháp   : Mô tả cắt ngang thông qua phiếu khảo sát trên 150 điều dưỡng tại bệnh viện Đà Nẵng.

 

Kết quả            : Phần lớn các điều dưỡng có hiểu biết về nghề nghiệp tương đối rõ trước khi vào học. Trên 92% hiểu được nghề điều đã có từ rất lâu và hiện nay đang có nhu cầu cao trong xã hội và hội nhập thế giới (90% ). Đa số hiểu nghề điều dưỡng không đơn thuần là thực hiện y lệnh bác sĩ như y tá trước đây mà là chăm sóc sức khoẻ toàn cho nhân dân (85%). 86,5% điều dưỡng hài lòng với nghề. Với tỷ lệ không hài lòng nghề điều dưỡng 14,6% cần để chúng ta suy nghĩ và có hướng giải quyết. 42% điều dưỡng thuộc khối cấp cứu, 45% khối ngoại không hài lòng vì thiếu phương tiện làm việc, 30% điều dưỡng khối nội cho rằng nghề điều dưỡng đóng góp nhiều những chưa được xã hội coi trọng đúng mức, 23% điều dưỡng thuộc khối nhi nhận định lương thấp trong khi công việc quá vất vả.

Điều dưỡng ở độ tuổi > 30 hài lòng hơn gấp 2,5 lần nhóm còn lại. Nhóm cử nhân điều dưỡng hài lòng hơn điều dưỡng trung cấp gấp 2,14 lần. Đối với chuyên ngành làm việc thì nhóm điều dưỡng làm việc tại khối nội và ngoại ( 86% ) là hài lòng cao nhất, ngược lại nhóm điều dưỡng nhi có tỷ lệ không hài lòng cao nhất ( 59% )

ABSTRACT

TO STUDY OF THE KNOWLEDGE AND SATISFICATION OF NURSES IN

DANANG HOSPITAL

                                    Nguyen Thi Thu Dung*

Objectives        : We conducted a crossectional and desscriptive to assess the knowledge and the satisfication of the 150 nurses in Danang hospital about the nursing profession recently.

Methods           : Cross-sectional descriptive study

Results             : Most of nurses knew  clearly nurse profession before chosing.  92% knew that nurse pro have been being for long time and now growing fastly in Viet nam and over the world as well (90%). 85% nurses foud that nurse is not only the person carry out the prescription of physicians but totally care for patients also.

86,5% nurses satisfied with their profession. The rest was not content by some reasons such as lacking of medical equipments during their working ( surgical nurse: 45%), imbalancing between their work and appreciating from society ( internal nurse: 30% ) or low salary but with so hard job ( nurse in pediatric: 23% )

                           Group of nurses from 30 years old / group of nurses under 30 was satisfactorier than 2.5 times . Nurses of  bachelor grade  was 2.14 times satisfactorier than the rest and nurses working in pediatric department were lowest content rate  (59%) while internal and surgical nurses had highest rate of satification ( 86% )

*: Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Thu Dung. Điện thoại: 0914129444. Email: dung_bvdn@yahoo.com

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Dung

[Trở về]

Các tin khác