Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kiến thức phòng ngừa bệnh Sởi của thân nhân tại khoa Nhiễm Bệnh Viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2010

Ngày đăng:  24/03/2011

 
Lượt xem: 16842

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thân nhân có kiến thức, thái độ, hành vi đúng về chăm sóc trẻ bệnh sởi
Phương pháp: Phương pháp cắt ngang mô tả trên 247 thân nhân có con bệnh sởi nhập vào khoa nhiễm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 13/11/2009 đến 26/4/2010
Kết quả: Tỉ lệ thân nhân có kiến thức đúng là 5,3%, thái độ đúng là 17,8%, hành vi đúng là 10,1%
Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ thân nhân có kiến thức, thái độ, hành vi đúng về bệnh sởi còn quá ít, đặc biệt là các thân nhân còn chưa nhận biết được các triệu chứng cũng như cách phòng ngừa bệnh sởi từ đây dễ dàng làm cho bệnh sởi lan nhanh, làm cho dịch bệnh ngày càng lan rộng.
Từ khóa: bệnh sởi

ABSTRACT


KNOWLEDGE OF MEASLES PREVENTION OF PATIENTS’ CARE-GIVERS IN THE INFECTIOUS DISEASE DEPARTMENT AT THE CHILDREN HOSPITAL NO 2 IN THE PERIOD FROM NOVEMBER,2009 TO APRIL, 2010


Đinh Thi Diem Thuy*


Nguyen Thi Nhi Ha*, Truong Thi Thu Van*


Objective: Identifying the proportion of patients’ care-givers who have the right knowledges, attitudes, behaviors of caring measles patients.


Methods: Descriptive cross-sectional study on the 247 patients’ care-givers who have measles-contracted children in the Infectious Disease Department  in the period from 15h November,2009 to 26th April, 2010.


Results: The proportions of patients who have right knowledges, attitudes, behaviors are 5.3% , 17.8% , 10.1%, respectively.


Conclusion: The result shows that the proportions of patients’ care-givers who have right knowledges, attitudes, behaviors of caring measles are much less. Moreover, care-givers still don’t realize the symptoms as well as measles prevention so that it makes it easier for measles to transmit rapidly. As a result, the endemic spreads widely.


Key word: measles(*) Bệnh viện Nhi Đồng 2


Liên hệ: CN.Đinh Thị Diễm Thúy, ĐT: 0907146903, Email: dtdiemthuy@yahoo.com
 


Đăng bởi: CN. Đinh Thị Diễm Thúy

[Trở về]

Các tin khác