Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 15/08/2014

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam  về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể...

Tác giả: CN. Thiên Phước

KẾ HOẠCH: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI 14/08/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Bệnh viện Nhi đồng 2 hòa mình cùng những ngày lịch sử 30/4 và 1/5 30/04/2012

     Đã 37 năm trôi qua, chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam  ta.    Đây còn là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao...

Tác giả: Đảng ủy BV Nhi đồng 2

Lễ tổng kết cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2011 15/12/2011

Hôm qua 12/12, Đảng Ủy bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành lễ tổng kết cuộc vận động  "tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2011. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng...

Tác giả: Bs Trương Anh Mậu, khoa ngoại

<<  < 2 3 4