Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Bệnh viện Nhi Đồng 2 Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng:  01/04/2015

 
Lượt xem: 15242

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hôm nay (01/04/2015), Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) chính thức được khai mạc trong không khí trang nghiêm và trọng thể.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Bỉnh – Thành Ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM; đồng chí Hà Mạnh Tuấn - Bí thư Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2; Ban Thường vụ Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2; cùng 81 đại biểu là Đảng viên của 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 ...có mặt tham gia tại buổi lễ.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hà Mạnh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Lời đầu tiên đồng chí Hà Mạnh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu rõ thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đất nước ta hơn 80 năm qua đã khẳng định tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng tại bệnh viện trong nhiệm kỳ 2015 -2020. Để thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng đó, đồng chí đề nghị Đại hội phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội. Luôn luôn ý thức thực hiện di ngôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên và khẳng định "Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền". Phấn đấu không ngừng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

Phát biểu quán triệt tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 luôn được phát huy, mối quan hệ giữa Đảng và lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể có sự thống nhất cao. Nội bộ đoàn kết, chất lượng đảng viên, cán bộ trong ngành ngày càng được nâng lên cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác quản lý của Nhà nước, của ngành được đổi mới và có nhiều tiến bộ vượt bậc. Thêm vào đó, công tác xây dựng Đảng tại bệnh viện cũng đã được quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả thông qua công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, lãnh đạo các đoàn thể chính trị có sự đổi mới về hình thức và nội dung, coi trọng chất lượng. Tư tưởng, cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phổ biến kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lãnh đạo các đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò xung kích thực hiện tốt các phong trào thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành. Trong những năm qua mặc dù công tác ngành y tế thành phố còn không ít khó khăn thách thức song cán bộ công chức toàn ngành nói chung và tại bệnh viện Nhi đồng 2 nói riêng vẫn luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong những năm đến, tập thể lãnh đạo ngành và các cấp cơ sở cần cùng nhau xây dựng một lộ trình cho những bước đi tiếp theo có trọng tâm và đúng định hướng của ngành y tế được các cấp lãnh đạo thành phố đề ra. Một lần nữa xin biểu dương những thành tích đã đạt được của công tác lĩnh vực y tế tại bệnh viện Nhi đồng 2 đạt được trong thời gian qua.

 

Phát huy tinh thần được chỉ đạo của chương trình Đại hội đề ra, toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy tối đa tính dân chủ, tổ chức thảo luận sôi nổi, phát biểu trao đổi thẳng thắn, trung thực làm rõ từng vấn đề có trọng điểm, đồng thời tập trung cao độ được thể hiện qua số phiếu bầu nhất trí thông qua các nội dung Nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới 2015 -2020 đề cập đến. Đại hội trực tiếp bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí và các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Hà Mạnh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức vụ Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Nhi đồng 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020:

  1. Hà Mạnh Tuấn                                               Bí thư
  2. Trịnh Hữu Tùng                                             Phó Bí thư
  3. Trương Quang Định
  4. Thái Thanh Thủy
  5. Võ Quốc Bảo
  6. Phạm Ngọc Thạch
  7. Nguyễn Hoàng Phong

Ủy ban kiểm tra:

  1. Trịnh Hữu Tùng                                            Chủ nhiệm 
  2. Phạm Ngọc Thạch                                        Phó Chủ nhiệm
  3. Phạm Lê Thanh Bình                                   Ủy viên

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Hình ảnh: Chương trình văn nghệ trước giờ khai mạc Đại hội

 

 

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

 

 

Hình ảnh: Đoàn đại biểu khách mời tham dự tại Đại hội Đảng bộ bệnh viện

 

 

Hình ảnh: Toàn cảnh  đoàn đại biểu và khách mời tham dự Đại hội

 

 

Hình ảnh: Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2015 - 2020

và Đoàn đại biểu được đề cử tham gia Đại hội Đảng bộ Sở Y tế ra mắt toàn thể Đại hội

 

Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt 12 điều Y đức; quy chế chuyên môn của ngành Y tế; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn;...là những mục tiêu trọng tâm đặt ra cho vai trò Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể nhân viên y tế bệnh viện Nhi đồng 2 trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2020.

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác