Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) 10/10/2014

Ngày 08/10/2014, Đảng ủy bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)”. Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Đảng ủy bệnh viện tiếp xúc với quần chúng năm 2014 02/10/2014

Vừa qua ngày 17/09/2014, Đảng ủy Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt “Đảng ủy tiếp xúc với quần chúng năm 2014" . Tham dự buổi sinh hoạt có mặt đầy đủ của toàn thể Đảng ủy viên Bệnh viện Nhi đồng 2 và...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" 15/08/2014

Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quyết định số 218/QĐ-TW về việc “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.   Quyết định...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 15/08/2014

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam  về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể...

Tác giả: CN. Thiên Phước

KẾ HOẠCH: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI 14/08/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Bệnh viện Nhi đồng 2 hòa mình cùng những ngày lịch sử 30/4 và 1/5 30/04/2012

     Đã 37 năm trôi qua, chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam  ta.    Đây còn là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao...

Tác giả: Đảng ủy BV Nhi đồng 2

Lễ tổng kết cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2011 15/12/2011

Hôm qua 12/12, Đảng Ủy bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành lễ tổng kết cuộc vận động  "tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2011. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng...

Tác giả: Bs Trương Anh Mậu, khoa ngoại

 < 1 2 3