Bấm vào hình để xem kích thước thật

Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Ngày đăng:  10/10/2014

 
Lượt xem: 8567

Ngày 08/10/2014, Đảng ủy bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)”. Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung thảo luận sâu về kế hoạch tổ chức triển khai và nâng cao nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công cuộcXây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

 

Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thành Tài (Nguyên Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy – Nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM), đồng chí Hà Mạnh Tuấn (bí thư Đảng ủy bệnh viện), các Đảng ủy viên và hơn 110 cán bộ công nhân viên bệnh viện Nhi đồng 2.

 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hà Mạnh Tuấn đã phổ biến đến toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên và đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, sâu sắc nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua. Trao đổi và thông qua kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quan trọng mà TW Đảng đã đề ra.

 

 

 

Hình: Đ/c. Hà Mạnh Tuấn phát biểu phổ biến về nội dung sinh hoạt chuyên đề

 

Tham gia tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thành Tài đã phát biểu chỉ đạo và nêu rõ những nhận định nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm xây dựng và ý nghĩa về tầm quan trọng sâu sắc của những vấn đề nội dung trong Nghị quyết được Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 9 (Khóa XI) đã thống nhất thông qua. Thông qua buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thành Tài cũng đã có những nhận xét đóng góp và đánh giá cao về định hướng cũng như kết quả phát triển đạt được trong thời gian qua tại bệnh viện Nhi đồng 2.

 

 

Hình: Đ/c. Nguyễn Thành Tài phát biểu chia sẽ và thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Hình: Cán bộ viên chức bệnh viện tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Đảng ủy bệnh viện Nhi đồng 2 xác định đây là đợt học tập, sinh hoạt chính trị quan trọng. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, sâu sắc nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết được thông qua. Yêu cầu các chi bộ, cán bộ, đảng viên phải học tập, quán triệt, nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết.

 

Qua đợt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 9 (khóa XI) của Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy bệnh viện Nhi đồng 2 quán triệt tư tưởng phối hợp cùng toàn thể cán bộ viên chức triển khai Nghị quyết một cách đảm bảo khoa học, thiết thực, tiến hành thường xuyên, liên tục; gắn với tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng tâm, hiệp lực phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm cho cán bộ nhân viên bệnh viện thấm nhuần tinh thần dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Từng bước phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mà Đảng đã đề ra./.

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác