Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Ngày đăng:  23/11/2017

 
Lượt xem: 5241

Phòng Kế hoạch tổng hợp gửi đến toàn thể nhân viên y tế Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa (Đính kèm Quyết định số 4825/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa)

 

 

* NỘI DUNG CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM:  

Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Hân

[Trở về]

Các tin khác