Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 06/2023 05/06/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 29/5/2023 30/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Điều dưỡng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 29/5/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 29/05/2023 26/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P.Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 30/5/2023 26/05/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P.Tổ chức cán bộ

Kết Quả Tuyển Dụng Sau Phỏng Vấn Ngày 16/5/2023 18/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ xét nghiệm, Bác sĩ tâm lý, Chuyên viên P.TCCB, Chuyên viên đấu thầu, Điều dưỡng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 16/5/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 16/5/2023 15/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 05/5/2023 15/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 05/5/2023.  

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Kết Quả Tuyển Dụng Sau Phỏng Vấn 11/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Điều dưỡng, Nhân viên hành chính khoa, Nhân viên nhập liệu hướng dẫn, Nhân viên dinh dưỡng, Kỹ thuật viên CNTT) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/5/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 05/5/2023 28/04/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 09/5/2023 28/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 24/4/2023 24/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 04/4/2023 04/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 30/3/2023 31/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội nhi, Bác sĩ CĐHA, Cử nhân YTCC, Dược cao đẳng, Điều dưỡng chăm sóc, Chuyên viên đấu thầu) đạt kết quả phỏng vấn ngày 30/3/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 30/3/2023 29/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 06/3/2023 10/03/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội nhi, Điều dưỡng, Chuyên viên đấu thầu, Nhân viên hành chính khoa, Nhân viên nhập liệu hướng dẫn, Tổng đài viên, Bảo vệ, Hộ lý) đạt kết quả phỏng vấn ngày 06/3/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

<<  < 2 3 4 5 6 >  >>