Thông báo tuyển dụng 12/03/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng 30 điều dưỡng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo mời phỏng vấn (vị trí Bác sĩ nội nhi, ngoại nhi, chẩn đoán hình ảnh và Dược sĩ Đại học) 01/03/2018

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ nội nhi, ngoại nhi, chẩn đoán hình ảnh và Dược sĩ Đại học (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo tuyển dụng 17/01/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Thư ký y khoa...

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo danh sách thi Pretest (Vị trí: Bác sĩ nội nhi, ngoại nhi, chẩn đoán hình ảnh & Dược sĩ) 12/01/2018

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên có tên trong danh sách (đính kèm) tham dự buổi PRETEST (Vị trí: Bác sĩ nội nhi, ngoại nhi, chẩn đoán hình ảnh & Dược sĩ)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo tuyển dụng hộ lý 28/12/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 cần tuyển 02 hộ lý

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo tuyển dụng mới 16/11/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tuyển dụng nhân sự mới các vị trí: Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên,...  

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo tuyển nhân sự 14/08/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu cần tuyển 30 Điều dưỡng (Xem thông tin chi tiết)... ➦

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo danh sách và tài liệu xét tuyển Viên chức năm 2017 07/06/2017

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo đến toàn thể nhân viên danh sách và tài liệu thi Viên chức năm 2017 như sau:  

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 19/04/2017

Xem thông tin chi tiết... ➡  

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo tuyển nhân sự 18/04/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu cần tuyển 02 y công (Xem thông tin chi tiết)... ➦

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo tuyển nhân sự 22/02/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tuyển nhân sự các vị trí việc làm...

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo tuyển nhân sự 15/12/2016

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tuyển nhân sự (Vị trí: Chuyên viên tổ chức cán bộ, chuyên viên Quản lý chất lượng, Kỹ sư y sinh, Thư viện viên, Dược sĩ trung học, Nhân viên bảo vệ...)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo mời Điều dưỡng mới tham dự sơ tuyển vòng thực hành 07/12/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự sơ tuyển Điều dưỡng mới vòng thực hành.   Thời gian: 07 giờ  ngày thứ năm 08 tháng 12 năm 2016 Địa điểm: Phòng skill lab ( Khu Đào tao huấn luyện)...

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thông báo danh sách các ứng viên trúng tuyển (vị trí: Bác sĩ nội nhi, ngoại nhi, gây mê hồi sức, tai mũi họng, chẩn đoán hình ảnh & Dược sĩ) 23/11/2016

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên có tên trong danh sách (đính kèm) tham dự buổi gặp gỡ Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo mời Điều dưỡng phỏng vấn 23/11/2016

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng mới có tên theo danh sách đến tham dự phỏng vấn. Thời gian: 7h30 ngày thứ năm 01 tháng 12 năm 2016 Địa điểm: Văn phòng PIC (khu Huấn luyện- Chỉ đạo tuyến)

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

 < 1 2 3 >