Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2024 Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  20/02/2024

 
Lượt xem: 26895

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-BVNĐ2 ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2;

 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2024 như trong file đính kèm

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác