Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 08/02/2023 08/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 02/02/2023 07/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ ngoại nhi, điều dưỡng chăm sóc, chuyên viên tiếp dân, nhân viên hành chính khoa, nhân viên nhập liệu hướng dẫn) đạt kết quả phỏng vấn ngày 02/02/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 06/02/2023 01/02/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 02/02/2023 01/02/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 31/01/2023 31/01/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng chăm sóc.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 15/12/2022 20/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội nhi, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh) đạt kết quả phỏng vấn ngày 15/12/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 19/12/2022 19/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 09/12/2022 17/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 09/12/2022. Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 01/12/2022 14/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 01/12/2022. Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 07/12/2022 08/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội trú, KTV xét nghiệm, Điều dưỡng đa khoa) đạt kết quả phỏng vấn ngày 07/12/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 09/12/2022 06/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 07/12/2022 01/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 24/11/2022 01/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 24/11/2022

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 01/12/2022 23/11/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Bác sĩ nội nhi (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 22/11/2022 23/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội nhi, Điều dưỡng đa khoa, Nhân viên hướng dẫn, nhập liệu và Hộ lý (bảo mẫu)) đạt kết quả phỏng vấn ngày 22/11/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

<<  < 4 5 6 7 8 >  >>