Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 24/11/2022 22/11/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: KTV xét nghiệm, Dược cao đẳng (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 22/11/2022 18/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 18/11/2022 18/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 09/11/2022 10/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí KTV xét nghiệm, KTV VLTL, Y tế công cộng và dược cao đẳng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 08/11/2022 10/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí dược đại học) đạt kết quả phỏng vấn ngày 08/11/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 08/11/2022 04/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên Dược đại học, đạt kết quả kiểm tra đầu vào (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 09/11/2022 04/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên đạt kết quả kiểm tra đầu vào ở các vị trí: KTV xét nghiệm, KTV vật lý trị liệu, Y tế công cộng, Dược cao đẳng (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 31/10/2022 02/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí điều dưỡng, chuyên viên tiếp dân, công nghệ thông tin, bảo vệ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 31/10/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 31/10/2022 31/10/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 31/10/2022 26/10/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng GMHS, Điều dưỡng chăm sóc, Chuyên viên tiếp dân, Công nghệ thông tin, Bảo vệ, Nhân viên hướng dẫn, Nhân viên hành chính khoa (danh sách đính kèm) tham gia...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 24/10/2022 25/10/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí điều dưỡng đa khoa) đạt kết quả phỏng vấn ngày 24/10/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 24/10/2022 21/10/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng đa khoa (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 26/10/2022 21/10/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Y tế công cộng, KTV xét nghiệm, KTV VLTL , Dược sĩ đại học (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 11/10/2022 19/10/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng GMHS, Nhân viên hướng dẫn, nhập liệu và Thư ký y khoa) đạt kết quả phỏng vấn ngày 11/10/2022 (đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 13/10/2022 11/10/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Y tế công cộng, KTV xét nghiệm, Dược đại học, Dược cao đẳng (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

<<  < 5 6 7 8 9 >  >>