An toàn cho trẻ trong khi sử dụng xe hơi - Phần 1 23/07/2015

Ngày nay, các trường hợp tai nạn hy hữu xảy ra cho trẻ em khi cùng sử dụng xe hơi là một mối lo ngại cho quý phụ huynh. Trẻ em ngồi trên xe nếu không được thắt dây an toàn hoặc việc quản lý trẻ trước và sau khi...

Tác giả: Phòng Quản lý Chất lượng

 < 1 2