Kỹ thuật lấy khí máu động mạch 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật hút đàm mũi miệng 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN Viêm cầu thận cấp 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN trào ngược dạ dày- thực quản 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN Viêm tiểu phế quản 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN Viêm phổi 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN Nhiễm trùng sơ sinh 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN hoá trị 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật hút đàm qua NKQ 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật đo huyết áp động mạch xâm lấn 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Các đường dùng thuốc 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN Sốt xuất huyết 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN Xuất huyết tiêu hoá 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cách lấy- vận chuyển và bảo quản bệnh phẩm phát hiện EV và EV 71 06/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cách lấy mẫu bệnh phẩm XN huyết học 2011 06/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

<<  < 3 4 5 6 7 >  >>