Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kỹ thuật lấy máu xét nghiệm ( bài in)

Ngày đăng:  08/09/2011

 
Lượt xem: 36104

 

Bài để in- xin xem tại đường link:

articles_ddr/Ky thuat lay mau xn.pdf

aaa

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác