Các loại bóng mask ( bài in) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Bong mask.pdf

Tác giả: Benh Vien Nhi Dong

Tiêm tĩnh mạch ( bài in ) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Tiem tinh mach1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Phun khi dung ( bài in) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Phun khi dung1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng sơ sinh( bìa in) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Cham soc BN nhiem trung so sinh1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Cham soc Bn viem cau than hau nhiem trung.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cấp cứu ngưng tim ngưng thở- Dị vật đường thở 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Ngung tim ngung tho lay di vay.pdf    

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Bệnh Sốt xuất huyết Dengue 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Sot xuat huyet Dengue.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Tiêm tĩnh mạch 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Tiem tinh mach.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Các loại bóng mask 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Cac loai bong mask.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thay băng catheter tĩnh mạch trung ương 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Thay bang Catheter TM trung uong.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Bệnh Tay chân miệng 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Benh Tay chan mieng.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân Tay chân miệng 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Theo doi cham soc benh tay chan mieng.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng sơ sinh 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Cham soc nhiem trung so sinh.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật lấy máu xét nghiệm 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Lay mau xet nghiem.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Phun khí dung 07/09/2011

Xin xem tại đường link: articles_ddr/Phun khi dung.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

<<  < 5 6 7 8 9 >  >>