Thông báo mời các ứng viên Điều dưỡng trung học tham dự vòng sơ tuyển 19/12/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách có mặt Tại Hội trường B lúc 13 giờ ngày thứ hai 22 tháng 12 năm 2014 Nội dung: phổ biến nội dung kiểm tra sơ tuyển

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Danh sách Bác Sĩ thi Pretest 16/12/2014

Danh sách các Bác Sĩ Thi PreTest

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngà

Hội thảo chuyên đề định kỳ tháng 11/2014 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 06/11/2014

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Bác Sĩ đến tham dự buổi Hội thảo chuyên đề được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2:

Tác giả: Phòng KHTH

Hội thảo chuyên đề định kỳ tháng 10/2014 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 10/10/2014

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Bác Sĩ đến tham dự buổi Hội thảo chuyên đề được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, như sau:

Tác giả: Phòng KHTH

Thông báo Tuyển Dụng Nhân Sự Tháng 10/2014 06/10/2014

Thông báo Tuyển Dụng Nhân Sự Tháng 10/2014

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngà

KẾ HOẠCH: Truyền thông Phòng, chống dịch Êbola giai đoạn chưa có bệnh 21/08/2014

Trong vai trò được Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM phân công trách nhiệm thực hiện truyền thông chống dịch Ebola đang có xu hướng lan rộng theo cảnh báo của thế giới. Ngày 19/8/2014, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM đã xây dựng Kế...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Thông tin Tuyển Dụng Bác sĩ, KTV, Cử nhân - ngày 30/7/2014 30/07/2014

Thông tin Tuyển Dụng Bác sĩ, KTV, Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân quản trị bệnh viện...

Tác giả: CN. Thu Hảo - P.TCCB

Thông tin Tuyển Dụng Bác sĩ, KTV 29/04/2014

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ, Kĩ Thuật Viên : Vi Sinh, Hóa Sinh

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hảo

Mời Điều dưỡng nhận công tác 20/04/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến nhận công tác lúc 7 giờ ngày thứ hai 21 tháng 4 năm 2014 Tại Hội trường A

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Nội 28/01/2014

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Nội  

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngà

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Cận Lâm Sàng 28/01/2014

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Cận Lâm Sàng  

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngà

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Ngoại Nhi 28/01/2014

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Ngoại Nhi  

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngà

Thông báo mời tham gia khóa huấn luyện điều dưỡng mới 18/01/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các điều dưỡng có tên theo danh sách có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thời gian: lúc 7 giờ ngày thứ hai 20 tháng 01 năm 2014 Địa điểm: Phòng Huấn luyện 2-3 Để tham dự khóa huấn luyện   ( nguyên ngày...

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thông báo mời Điều dưỡng tham dự kiểm tra thực hành 14/01/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự kiểm tra thực hành Thời gian: 7 giờ ngày thứ tư 15 tháng 01 năm 2014 Địa điểm : Hội trường B Các Điều dưỡng đem theo đồng phục Điều dưỡng và Chứng...

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thông báo mời điều dưỡng dự tuyển phỏng vấn 13/01/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên trong danh sách sau đến phỏng vấn Địa điềm : văn phòng PIC Thời gian : 13 giờ ngày thứ hai 13 tháng 01 năm 2014

Tác giả: Phòng Điều dưỡng.

<<  < 29 30 31 32 33 >  >>