Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mới tham dự sơ tuyển vòng thực hành

Ngày đăng:  17/02/2018

 
Lượt xem: 3737

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều Dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự kiểm tra sơ tuyển vòng thực hành.

                           -   Địa điểm: Phòng Skill lab (đơn vị huấn luyên)

                           -  Thời gian: 7giờ 30 ngày thứ sáu 23 tháng 2 năm 2017

Trang phục : công tác.

 

 Hân hạnh được đón tiếp !

Xin xem danh sách tại đây

Đăng bởi: Phòng Điều Dưỡng

[Trở về]

Các tin khác