Bấm vào hình để xem kích thước thật

Dấu hiệu của khiếm khuyết học tập

Ngày đăng:  24/03/2019

 
Lượt xem: 7543

Đọc khó và viết khó thường gặp ở trẻ và không phải luôn luôn là dấu chỉ của khiếm khuyết học tập.

Nhưng trẻ em bị khiếm khuyết học tập thường biểu hiện một vài dấu hiệu mà nó không có tốt hơn theo thời gian

Những dấu hiệu của khiếm khuyết học tập bao gồm tiếp diễn::

  • Những vấn đề về đọc, viết hoặc toán.
  • Không có khả năng để tập trung và làm theo những chỉ dẫn
  • Có vấn đề trong việc tuân thủ tổ chức
  • Khó khăn trong diễn tả suy nghĩ
  • Hành vi bốc đồng

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo U.S. National Institute of Child Health and Human Development)

[Trở về]

Các tin khác