Bấm vào hình để xem kích thước thật

Cha mẹ có lợi ích khi tham gia vào quá trình trị liệu cho con bị tự kỷ

Ngày đăng:  12/08/2017

 
Lượt xem: 1824

Trị liệu hành vi cho trẻ bị tự kỷ cũng có lợi ích cho cha mẹ của chúng.

Khoảng 70% trẻ em bị tự kỷ có vấn đề về xúc cảm hoặc hành vi và có thể cần trị liệu hành vi nhận thức để giúp điều chỉnh những vấn đề này.

Theo nhà nghiên cứu Jonathon Weiss, Phó Giáo sư  Tâm lý Đại học York ở Toroto thì thông thường, trong lúc trẻ đang trị liệu với chuyên gia, cha mẹ ở phòng khác học về cái mà trẻ con đang làm, nhưng không tham gia với con.

Cái duy nhất mà chúng tôi nghiên cứu là cái gì xảy đến khi cha mẹ đồng hành trong quá trình từ bắt đầu cho đến kết thúc. Hơn thế nữa, chúng tôi biết rằng nó có ích cho trẻ bị tự kỷ, cách cụ thể, và bây giờ, chúng tôi chứng minh được rằng nó cũng có ích lợi cho cha mẹ của chúng.

Nghiên cứu bao gồm 57 trẻ từ 8 đến 12 tuổi đang điều trị hành vi nhận thức .Các trẻ này bị tự kỷ nhưng không có vấn đề về trí tuệ, và cha mẹ tham gia vào chương trình trị liệu.

Khi nghiên cứu kết thúc, cha mẹ cho thấy sự cải thiện về trầm cảm, cải thiện trong việc điều chỉnh xúc cảm và nhận thức về vai trò cha mẹ.

Nghiên cứu được xuất bản trực tuyến trên tờ Journal of Autism and Developmental Disorders.

Weiss nói “Nghiên cứu cho thấy rằng cha mẹ cải thiện khả năng xử lý xúc cảm riêng của mình và nhìn bản thân mình trong một viễn cảnh tích cực hơn. Nó giúp họ trở nên nhận thức hơn về vai trò làm cha mẹ và tất cả những cái tốt mà họ làm khi là cha mẹ.”

Nghiên cứu cho các nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ bị tự kỷ sự thấy sự quan trong của phối hợp với cha mẹ.

Weiss nói” Chúng tôi biết cha mẹ của trẻ bị tự kỷ. bên cạnh những trải nghiệm tích cực mà họ có, họ cũng phải chịu những rối loạn ở mức độ cao. Vì vậy, nếu chúng ta có thể làm điều gì đó để giảm chúng, thì chúng ta có trách nhiệm có gắng để làm.”

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo York University)

[Trở về]

Các tin khác