Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hành động vì mất thính lực (điếc): làm một cuộc đầu tư về âm thanh

Ngày đăng:  05/03/2017

 
Lượt xem: 1331

Chủ đề của Hearing Day (ngày nghe) 2017 năm nay là: Hãy hành động vì điếc: đầu tư cho âm thanh” thu hút sự chú ý về hậu quả kinh tế của điếc. Không nhấn mạnh vào việc điếc sẽ phải chi chi phí cao cho kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng rõ rệt lên cuộc sống của những người bị ảnh hưởng. Can thiệp để giải quyết điếc thì có sẵn và  là chi phí - hiệu quả .

Phòng ngừa, tầm soát để xác định sớm, phục hồi chức năng qua các thiết bị nghe, giáo dục dấu hiệu ngôn ngữ, phụ đề nằm trong chiến lược có thể làm dịu bớt mất thính lực và hậu quả của nó. Ngày điếc 2017 nhấn mạnh hành động có thể thực hiện bởi những người làm quyết định để tập trung về điếc.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo WHO)

[Trở về]

Các tin khác