Bấm vào hình để xem kích thước thật

Daỵ trẻ về tính trách nhiệm

Ngày đăng:  25/06/2014

 
Lượt xem: 6779

Các chuyên gia nói rằng: Có được ý thức  trách nhiệm sẽ giúp một người trong suốt cuộc đời, và tính trách nhiệm đó sẽ bắt đầu trong suốt thời niên thiếu.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa kỳ đã gợi ý cha mẹ nên dạy trẻ như thế nào về tính trách nhiệm.

- Khi bạn giao cho con bạn công việc, nên bảo đảm rằng bạn giải thích rõ ràng cái mà bạn muốn, và không thay đổi nó.

- Để cho con bạn có động lực thực hiện bổn phận, hãy hỗ tích cực đầy đủ và khen ngợi.

- Gắn với những sinh hoạt thường ngày  và tổ chức của gia đình.

- Gia đình họp mặt hàng tuần đê xem xét tiến bộ của con bạn.

- Tìm ra những phương pháp kỷ luật  tốt khi con bạn không hoàn thành trách nhiệm.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim ( theo Healthday News)

[Trở về]

Các tin khác