Văn Bản

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 08/12/2023 11/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 08/12/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 07/12/2023 07/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 08/12/2023 07/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2574) 07/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Cung cấp dịch vụ phi tư vấn - Thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế lâu nhiễm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Báo Cáo Sản Phẩm Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 06/12/2023

Xem chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2571) 06/12/2023

 Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo trì thiết bị y tế với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 11/2023 30/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hộp Mực In Năm 2024" 27/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm hộp mực in năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Bảo Trì, Vệ Sinh Và Thay Thế Vật Tư Máy Lạnh Cho Các Khoa, Phòng Bệnh Viện Nhi Đồng 2" 21/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Bảo trì, vệ sinh và thay thế vật tư máy lạnh cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2325) 20/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm vật tư y tế - hóa chất y tế với nội dung trong file đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá  17/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Mua sắm máy in năm 2024" với nội dung sau:

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở 15/11/2023

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Dịch Vụ Hút Và Vệ Sinh Hầm Tự Hoại Tại Các Khoa, Phòng Của Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024-2025" 15/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Dịch vụ Hút và Vệ sinh Hầm tự hoại tại các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2024-2025"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

<<  < 5 6 7 8 9 >  >>