Văn Bản

Kết Quả Tuyển Dụng Sau Phỏng Vấn Ngày 16/5/2023 18/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ xét nghiệm, Bác sĩ tâm lý, Chuyên viên P.TCCB, Chuyên viên đấu thầu, Điều dưỡng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 16/5/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 16/5/2023 15/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 05/5/2023 15/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 05/5/2023.  

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Bổ Sung 12/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế - y dụng cụ theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Chào Giá 12/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời chào giá các mặt hàng theo phụ lục 1 đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Kết Quả Tuyển Dụng Sau Phỏng Vấn 11/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Điều dưỡng, Nhân viên hành chính khoa, Nhân viên nhập liệu hướng dẫn, Nhân viên dinh dưỡng, Kỹ thuật viên CNTT) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/5/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông báo mời tham dự Hội thảo Cập nhật điều trị bệnh lý Hô hấp Nhi khoa Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023 06/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Cập nhật điều trị bệnh lý Hô hấp Nhi khoa, năm 2023.

Tác giả: Ân Lương

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Bảo Trì Thang Máy Và Thay Thế Vật Tư Sửa Chữa Vật Tư Thang Máy" 04/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Bảo trì thang máy và thay thế vật tư sửa chữa thang máy năm 2023-2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu " Bảo Trì Hệ Thống Báo Cháy Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2023-2024" 04/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì Hệ thống báo cháy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá Gói Thầu "Bảo Trì Camera Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2023-2024" 04/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì camera tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 05/5/2023 28/04/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 09/5/2023 28/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Chào Giá 26/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá 26/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu các gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá  25/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

<<  < 5 6 7 8 9 >  >>