Văn Bản

Thông Báo Gia Hạn Yêu Cầu Báo Giá 05/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo gia hạn nhận báo giá thông báo số 325/TB-BVNĐ2 ngày 27 tháng 02 năm 2024

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 376) 05/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm bổ sung Phụ kiện thiết bị, vật tư y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1. 

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 349) 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo trì thiết bị y tế với nội dung cụ thể như trong file đính kèm.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 26/02/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 325) 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 23/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thư Cảm Ơn Gửi Quý Cơ Quan, Đơn Vị 22/02/2024

.

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2024 Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 20/02/2024

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-BVNĐ2 ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2;   Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 16/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu. Gói Thầu "Mua Sắm Vật Tư - Hóa Chất Y Tế Năm 2023-2024" 06/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời các nhà thầu nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Mua sắm vật tư - Hóa chất y tế năm 2023-2024"

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Năm 2024 06/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông tin đến Quý Phụ huynh lịch khám bệnh của bệnh viện trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.  

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 02/02/2024 02/02/2024

ệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 200) 02/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm bổ sung Phụ kiện thiết bị, vật tư, hóa chất y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.  

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông báo về việc mời báo giá gói thầu dịch vụ phi tư vấn: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và hộ lý, y công tại bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026” 29/01/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu Phi tư vấn: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và hộ lý, y công tại bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026”, với nội dung cụ thể như trong file đính kèm:

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông báo về việc mời các nhà thầu tham dự thương thảo hợp đồng Mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2023-2024 23/01/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời các nhà thầu tham dự thương thảo hợp đồng gói thầu Mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

<<  < 3 4 5 6 7 >  >>